Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – zalety i wady

>

Przy budowie domu stajemy przed wieloma dylematami co do wyboru ogrzewania budynku, sposobie rozprowadzenie ciepła w pomieszczeniach a także na jaki typ wentylacji się zdecydować: postawić na wentylację grawitacyjną czy może zaufać wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Postaramy się w tym artykule trochę przybliżyć Państwu to ostatnie zagadnienie.

.

Zaczniemy od wyjaśnienia na czym polega wentylacja mechaniczna: jest to proces wymiany powietrza w pomieszczeniach przy jednoczesnym odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Proces ten bilansuje ilość nawiewanego i wywiewanego powietrza i działa dzięki centrali wentylacyjnej. Jest ona bardzo często wyposażona w wymiennik, dzięki któremu można odzyskać ciepło z powietrza usuwanego na zewnątrz, a także w filtry, które oczyszczają nawiewane powietrze. Dzieje się to oczywiście za pomocą rozbudowanej sieci kanałów wentylacyjnych.

.

m7241716Schemat wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (źródło: www.ladnydom.pl)

.

Wentylacja mechaniczna posiada swoich zwolenników oraz przeciwników. Za wentylacją grawitacyjną przemawiają niskie koszty inwestycyjne i właściwie brak kosztów eksploatacyjnych. Taka wentylacja nie potrzebuje dodatkowego miejsca na kanały i jednostkę centralną. Mówiąc zaletach wentylacji grawitacyjnej pojawiają się główne wady wentylacji mechanicznej, czyli: wysokie koszty inwestycyjne (oczywiście w stosunku do wentylacji grawitacyjnej), konieczność rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych w budynku oraz pojawiające się koszty eksploatacyjne  – konieczność wymiany filtrów i pobór prądu. Do wad możemy również zaliczyć konieczność okresowego czyszczenia kanałów. Jeśli instalacja nie jest wykonana poprawnie, użytkownicy rekuperacji skarżą się na hałas wynikający z pracy centrali wentylacyjnej.

.

Do zalet wentylacji mechanicznej z rekuperatorem zalicza się: stałą wentylację powietrza we wszystkich pomieszczeniach niezależnie od warunków pogodowych, filtrowanie powietrza z zanieczyszczeń i pyłków, odzysk ciepła, który daje nam oszczędności w ogrzewaniu.

.