Jak skutecznie chronić się przed czadem?

Za oknem bajkowy krajobraz. Pada śnieg, ozdoby świąteczne w gotowości, sklepy w oblężeniu. Za chwilę całkowicie pochłonie nas magia świąt. Jest to bardzo radosny .okres, w którym przenosimy się w zupełnie inny wymiar. Wszystkim zależy aby ten nastrój trwał jak najdłużej, dlatego też warto na chwile zejść na ziemię, albo nawet troszeczkę niżej – do kotłowni.

.

W poprzednim artykule pisaliśmy jak ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu grzewczego jest wentylacja oraz instalacja kominowa. Oprócz aspektów typowo technicznych maja one istotny wpływ na nasze zdrowie i życie. Zaburzenie procesu spalania paliwa może doprowadzić do powstania tlenku węgla, czyli czadu.

.

Co to jest czad?

.

Czad jest to bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku, silnie trujący gaz. Przez to, że jest lżejszy od powietrza z łatwością się rozprzestrzenia.

.

Jak powstaje czad?

.

Czad jest ubocznym efektem niepełnego spalania paliw kopalnych (węgla, gazu, paliw płynnych). Jeżeli do urządzenia dostarczana jest niewystarczająca ilość powietrza paliwo zamiast przekształcić się w kaloryczne źródło ciepła staje się potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Podczas prawidłowego spalania węgla powstaje 1% tlenku węgla, a podczas niepełnego spalania może powstać 30% czadu!!!!

.

Co nam grozi?

.

Osoba która była narażona na wdychanie tlenku węgla ogarnia osłabienie, znużenie, zaburzenia orientacji oraz oceny sytuacji zagrożenia. Osoba zatruta tlenkiem węgla staje się bierna i nie ucieka z miejsca nagromadzenia trującego gazu, traci przytomność i jeżeli nie otrzyma pomocy w odpowiednim momencie – umiera.

.

czad1

Jak pomóc osobie zatrutej tlenkiem węgla?

  • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza
  • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce na świeże powietrze
  • wezwać służby ratownicze (straż pożarna – 998, pogotowie ratunkowe – 999) oraz pogotowie gazowe
  • nie wolno wpadać w panikę gdy znajdziemy osobę z objawami zatrucia w kuchni, łazience czy garażu – należy jak najszybciej udzielić takiej osobie pomocy!

Jeżeli poszkodowany po wyniesieniu na świeże powietrze nie oddycha należy niezwłocznie rozpocząć wykonywanie sztucznego oddychania.

.

Jakie są główne powody zaczadzeń?

.

Głównym powodem pojawienia się czadu w mieszkaniu są niesprawne przewody kominowe oraz brak wentylacji.

  • Spalanie gazu, węgla czy też innego paliwa w pomieszczeniu szczelnie zamkniętym przy braku mikrowentylacji, braku kratek wentylacyjnych powoduje duże prawdopodobieństwo nagromadzenia się niebezpiecznego tlenku węgla w pomieszczeniu.
  • Wady w konstrukcji przewodów wentylacyjnych oraz kominowych
  • Należy pamiętać o systematycznej konserwacji przewodów kominowych ( wymiataniu komina)
  • Niedostosowanie do istniejącego systemu wentylacyjnego, do standardów szczelności okien i drzwi w związku z wymianą na nowe

Super szczelność mieszkań sprzyja pojawianiu się tlenku węgla. Uszczelniając mieszkanie przed ucieczką ciepła, utrudniamy przepływ oraz wymianę świeżego powietrza co jest pozornym oszczędzaniem. W szczelnym mieszkaniu częściej chorujemy (pojawiają się u domowników bóle głowy oraz alergie), częściej pojawiają się grzyby i pleśń.

.

Jak zabezpieczyć się przed tlenkiem węgla?

.

Przede wszystkim pamiętajmy o przewietrzaniu mieszkania, stosujmy mikrowentylację w oknach, nie zastawiajmy kratek wentylacyjnych w ścianie i drzwiach, róbmy systematycznie przeglądy przewodów kominowych, sprawdzać czy występuje ciąg powietrza, zastosować czujnik tlenku węgla.