Rodzaje kotłów węglów cz.2

>

 W kolejnej części dotyczącej omówienia rodzajów kotłów grzewczych zostaną opisane rodzaje kotłów z podajnikiem. W kotłach znika problem częstego załadunku paliwa i wydłuża się czas zasilania pieca. Wyróżniamy kotły z podajnikiem tłokowym (szufladowym), z podajnikiem ślimakowym (retortowym) oraz rynnowym. Do tych kotłów można również zaliczyć kotły opalane pelletem.

.

Nie tylko podajnikiem ale również sterownikiem różnią się omawiane kotły od zwykłych „kopciuchów”.  Do zalet kotłów z podajnikiem zaliczamy:

  •  dokładanie opału do podajnika może się rozciągnąć nawet do kilkunastu dni,
  • czystość i ekonomia spalania,
  • automatyka sterująca, która potrafi się obyć bez ingerencji człowieka,

.

Do ich wad zaliczamy:

  • ciężko dostać opał o odpowiedniej granulacji,
  • wymaga prądu do pracy,
  • większe gabaryty (nie dla każdego jest to wadą :))
  • cena w porównaniu z kotłami zasypowymi,

.

> Kotły z podajnikiem ślimakowym

.

Kotły z podajnikiem ślimakowym można podzielić na te z retortą I generacji i II generacji. Te pierwsze spotykane są w najtańszych kotłach z tego rodzaju. Charakteryzują się tym, że są dostosowane do spalania tylko dobrego rodzaju paliwa. Mniejszy koszt inwestycji zwiększa nam koszt eksploatacji. Do tych kotłów dołączone są najprostsze sterowniki, które mogą sobie nie poradzić ze spalaniem gorszego opału.

Retorty II generacji są przystosowane do spalania gorszego węgla i miału, który jest tańszy, ale wydamy więcej na jego zakup. Zastosowane w nich lepsze sterowniki w pełni ułatwiają spalanie opału gorszej klasy.

.

Przykład kotła podajnikiem ślimakowym przedstawiają zdjęcia:

.

images___te_________________Tekla – Draco Duo

.

Bez tytułu______________ Befako – KR ECO DUO-PSP

.

Bez tytułu___________ Zgoda – Eko Zgoda

.

 > Kotły z podajnikiem tłokowym (szufladowym)

.

Jeśli ma się dostęp do paliwa gorszej jakości i niższej kaloryczności, najlepiej pomyśleć o zakupie kotła z podajnikiem tłokowym. Podajnik tłokowy podczas swojej pracy – wykonując suw – podaje większą porcję opału niż podajnik ślimakowy. Podajnik pracuje cyklicznie – cykl podawania paliwa trwa od kilku do kilkunastu sekund potem następuje cykl przerwy na dopalanie paliwa. Przesuwne paliwo przedostaje się do przestrzeni ruszt (szczelinowego lub otworowego), gdzie zapala się od zalegającego tam żaru. Powietrze tłoczone jest kanałem powietrznym za pomocą wentylatora i przez otwory w ruszcie wdmuchiwane jest pod strefę żaru w palenisku. Kolejne nasuwane porcje paliwa przesuwają żar i popiół w kierunku krawędzi rusztu, skąd popiół spada do popielnika. Kotły z tego rodzaju podajnikiem zaczynają się od ok. 15 kW.

.

Przykłady kotłów z podajnikiem tłokowym przedstawiają zdjęcia:

.

Bez tytułu___232_________Tekla – Draco Duo Multi

.

Bez tytułu_________ Zgoda Wieprz – Iskra Plus

.

Bez tytułu_______Befako – KR ECO DUO-TK

.

 > Kotły z podajnikiem rynnowym

.

Przy podajniku rynnowym zastosowano połączenie podajnika ślimakowego oraz szufladowego. Pozwala to na spalanie różnych typów paliwa – od ekogroszku po miał i pellet. Rynna w swoim żeliwnym korpusie posiada liczne wloty powietrza nadmuchiwanego przez wentylator. Zanim paliwo dojdzie do końca rynny jest już na tyle spalone, że do popielnika spada sam popiół.

.

Niektórzy producenci montują dysze powietrza w górnej części palnika zapewniające dopływ do paleniska powietrza wtórnego. Powietrze to poprawia parametry procesu spalania oraz obniżenie emisji CO.

.

images____dracoduoversa_2___________1) Palnik rynnowy 2) Tekla – DRACO DUO VERSA z palnikiem rynnowym

 .

Jaki kocioł wybrać?

.

Jakie powinien mieć cechy dobry kocioł z podajnikiem?

w pełni auto­ma­tyczny ste­row­nik — wybór ste­row­nika powinien paść na najbardziej auto­ma­tyczny, w któ­rym usta­wi się tylko tem­pe­ra­tury, jakie mają być osią­gane, a resztą zaj­mie się komputer

wszechstronny pal­nik — kocioł powinien spa­lać także trudne paliwa: spie­ka­jące węgle czy kiep­skiej jako­ści miał

duża pojem­ność zasob­nika i popiel­nika — to prze­kłada się wprost na rzad­sze wizyty w kotłowni

 

_______________________________(na podstawie: www.teklakotly.pl, www.befako.pl, www.zgoda-wieprz.pl, www.czysteogrzewanie.pl)