Prosument: dofinansowania do mikroinstalacji OZE!

>

W tym roku wchodzi w życie program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii  Część 4) Prosument -linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii„.

Jego celem jest wypromowanie nowych technologii OZE oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

.

Główne założenia programu:

.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji OZE do produkcji:

 •  energii elektrycznej lub
 •  energii elektrycznej i ciepła (w jednej instalacji lub w oddzielnych instalacjach w budynku),

dla zaspokajania potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, w tym dla wymiany instalacji istniejących na te bardziej przyjazne dla środowiska.

Zakłada się, że efekt ekologiczny programu jaki zostanie osiągnięty corocznie, będzie to ograniczenie emisji CO2 w wysokości 165 000 Mg oraz roczna produkcja energii z OZE w wysokości 360 000 MWh!

.

Prosument z łącznym budżetem 600 mln zł będzie podzielony na dwa etapy:

.

I etap:

 •   lata 2014 – 2015,
 • budżet: 200 mln zł,
 • dotacje: 40% – dla instalacji fotowoltaicznych i małych elektrowni wiatrowych, 20% – dla kolektorów słonecznych i pomp ciepła

.

II etap:

 •  lata 2016 – 2020,
 •  budżet 400 mln zł,
 • dotacje: 30% – dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych, 15% – dla kolektorów słonecznych i pomp ciepła,

.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

.

Pożyczka/kredyt wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 1 mln zł – 4,5 mln  zł,

Oprocentowanie kredytu będzie takie samo podczas trwania obu etapów i w skali roku będzie wynosić 1%.

Maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem to 15 lat.

 .

Zgodnie z przyjętym harmonogramem planowane jest:

 • ogłoszenie naboru wniosków dla jst – od 26.05.2014 r.
 • ogłoszenie naboru wniosków dla WFOŚIGW – II kwartał 2014 r.
 • nabór wniosków dla banków po ogłoszeniu przez NFOŚiGW na podstawie obowiązujących przepisów.

 

____________________________________________(na podst.: www.nfosigw.gov.pl)